Algemene voorwaarden

 
Door de door u gekozen artikelen bij www.cuddlebuddy.nl te bestellen heeft u te kennen gegeven dat u met deze algemene voorwaarden akkoord gaat. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u www.cuddlebuddy.nl hiervan op de hoogte te stellen.

Wanneer er onjuistheden staan vermeld in de door de www.cuddlebuddy.nl vermelde gegevens aan u, dienen deze z.s.m. aan cuddlebuddy.nl gemeld worden.
 

LEVERTIJDEN

De levertijden van de artikelen worden aangegeven op de site, dit zijn allemaal circa levertijden. De consument kan ten alle tijden contact opnemen met cuddlebuddy.nl om zich te laten informeren over de exacte levertijd van het bestelde product. Mocht de levertijd van het product langer dan 2 weken dan de aangegeven levertijd zijn, zal cuddlebuddy.nl u hierover informeren.
 

ANNULERINGEN

De levering van het product dient 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden.  Wanneer dit niet gebeurt kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als cuddlebuddy.nl met de consument een andere levertijd overeen is gekomen.

Na verzending van de bestelling is annulering niet meer mogelijk, anders dan gedurende de hierna te melden zichttermijn. Alle annuleringen dienen schriftelijk aan cuddlebuddy.nl kenbaar te worden gemaakt.. In de annulering dient u, uw naam met het ordernr. en het klantnr. tezamen met uw rekeningnummer te noteren. Het rekeningnummer dient te corresponderen met het rekeningnummer waarmee u de betaling aan cuddlebuddy.nl gedaan heeft. Verdere voorwaarden betreffende het terug te betalen bedrag leest u in het hoofdstuk zichttermijn/afkoelingsperiode.
 

ZICHTTERMIJN / AFKOELINGSPERIODE

Op onze producten zit standaard een zichttermijn van ten minste zeven werkdagen. Ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij onderling anders is overeengekomen.
Binnen deze 14 werkdagen, heeft u de bevoegdheid de onderliggende overeenkomst met cuddlebuddy.nl te ontbinden. Indien u de overeenkomst wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via E-mail, brief of fax) aan ons te melden. Na ons akkoord, krijgt u de adresgegevens en kunt u het product aan ons retourneren. U draagt hierbij zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden van de goederen. De betaling die u heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met cuddlebuddy.nl heeft herroepen, zullen wij binnen 14 dagen nadat wij het door u geretourneerde product hebben ontvangen, aan u terug betalen. Voor een beroep te doen op deze retour regeling gelden naast bovengenoemde ook onderstaande voorwaarden.

De geretourneerde producten moeten voor 100% verkoopbaar zijn. Er mag aan het geretourneerde product geen enkele wijziging zijn aangebracht. De verpakking moet ongeopend zijn en het product moet ongebruikt (hygiŽnische redenen) en onbeschadigd zijn. Hoofdkussens kunnen om hygiŽnische redenen niet worden geruild. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen, gifts en verpakkingsmaterialen moeten bij de retourzending bijgevoegd zijn.

Cuddlebuddy.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw toedoen (anders dan door cuddlebuddy.nl of de fabrikant van het product) is beschadigd. Indien een product wordt geretourneerd, dat naar het oordeel van ons schade heeft opgelopen, die aan een handeling of nalatigheid van de consument is of anderszins voor uw risico komt, zal cuddlebuddy.nl u hiervan schriftelijk in kennis stellen. cuddlebuddy.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product, als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

Deze afkoelingsperiode geldt niet voor speciale aanbiedingen, producten die speciaal op maat of kleur voor de consument vervaardigd zijn of producten die bestemd zijn voor professioneel gebruik. ook geldt deze afkolingsperiode niet voor zakelijke klanten..  

N.B. De afkoelingsperiode is dus geen proef- of testperiode.
 

AUTEURSRECHTEN

Alle auteursrechten en fotomaterialen welke gebruikt in deze website komen allen toe aan de cuddlebuddy.nl. Het zonder toestemming van cuddlebuddy.nl publiceren of gebruiken van de inhoud van deze website is niet mogelijk. Hiertegen zullen zonodig juridische stappen worden ondernomen